Webmeter.SiteTracker je nezávislé řešení pokrývající potřeby našich zákazníků spojené s testováním navigačního systému webových site (User Expierience - UX). Osoby provádějící testování mají definovaný úkol co na webu najít. Pro testovací účely je vyroben "drátový" model webového sídla, popř. plnohostný web přenesený do offline, ve kterých se testeři pohybují a jejichž pohyb je sledován tracking systémem. Vše je postaveno na standardech HTML.

Co umožňuje

Pro koho je určen